Ano kayang dapat isagot ko kapag may nagtatanong sa akin kung may problema ba ako? Hirap ah. Hindi ko alam kung mahirap ba talagang sabihin o hindi ko alam kung saan sisimulan dahil sa dami. Pero bakit ko pa ba ‘to pinoproblema eh wala namang nagtatanong sa akin nyan?

Please naman tratuhin nyo naman ako nang naaayon sa edad ko. Kung tratuhin ninyo ako parang wala akong alam. Hindi na naman kasi ako bata eh. Para naman kasinf wala kayong tiwala sakin eh. Iiwan2 ninyo ako dito tapos matatakot kayong may gawin akong mga bagay na ayaw nyo eh tae di sana sinama nyo na lang ako o may nagpaiwan man lang dito. Hanep nasasakal na kasi ako hindi ko lang masabi sa inyo kasi alam kong masasaktan kayo at ayaw kong mangyari yon dahil alam ko na worried lang kayo.